Kennis & nieuws

Bedrijfshulpverlening

Veiligheid en verplichtigen

In ons dagelijks leven op het werk zijn we omgeven door verschillende soorten risico’s. Of het nu gaat om kleine kantooromgevingen of grootschalige fabrieken, onverwachte situaties zoals brand, ongevallen of medische noodgevallen kunnen altijd optreden.
Daarom is bedrijfshulpverlening (BHV) een essentieel aspect van elke organisatie. In dit uitgebreide blog gaan we dieper in op het belang van bedrijfshulpverlening, wat de wet zegt over BHV, en welke aandachtspunten van cruciaal belang zijn om een veilige werkomgeving te creëren.

Waarom is bedrijfshulpverlening belangrijk?

Bedrijfshulpverlening is van cruciaal belang voor de veiligheid en het welzijn van werknemers, bezoekers en klanten binnen een organisatie. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom BHV van groot belang is:

Directe reactie op noodsituaties: Ongeacht de omvang van een organisatie of het type werkplek, noodsituaties kunnen altijd plaatsvinden. Of het nu gaat om een brand, een medisch noodgeval of een evacuatie, BHV’ers zijn opgeleid om snel en effectief te reageren, waardoor levens kunnen worden gered en schade kan worden beperkt.

Veiligheid voor werknemers: Werknemers moeten zich veilig voelen op hun werkplek. De aanwezigheid van getrainde BHV’ers geeft hen het vertrouwen dat er hulp beschikbaar is in geval van een noodsituatie, wat de algemene werksfeer verbetert.

Wettelijke verplichting: In veel landen, waaronder Nederland, schrijft de wet voor dat organisaties maatregelen moeten nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het niet voldoen aan deze wettelijke verplichtingen kan leiden tot juridische consequenties en boetes.

Schadebeperking: Bedrijfshulpverleners zijn getraind om snel in te grijpen bij noodsituaties, waardoor de schade aan eigendommen en apparatuur kan worden beperkt. Dit kan financiële kosten verminderen en de bedrijfscontinuïteit helpen behouden.

Positieve bedrijfsreputatie: Organisaties die duidelijk investeren in de veiligheid van hun werknemers en klanten genieten vaak een positievere bedrijfsreputatie. Dit kan de loyaliteit van werknemers en klanten vergroten.

Wat zegt de wet over bedrijfshulpverlening?

In Nederland is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) de belangrijkste wet die de verplichtingen van werkgevers regelt met betrekking tot bedrijfshulpverlening. De Arbowet legt de volgende verplichtingen op:

Goede organisatie van bedrijfshulpverlening: Werkgevers zijn verplicht om goede bedrijfshulpverlening te organiseren binnen hun organisatie. Dit omvat het aanstellen van één of meer BHV’ers, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de aanwezige risico’s.

Opleiding en uitrusting van BHV’ers: Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun aangewezen BHV’ers over de juiste opleiding en uitrusting beschikken om hun taken effectief uit te voeren. Dit omvat training op het gebied van EHBO, brandbestrijding en ontruiming.

Samenwerking met externe hulpverleningsorganisaties: Organisaties moeten samenwerken met externe hulpverleningsorganisaties, zoals de brandweer en de politie, wanneer zich een noodsituatie voordoet.

Het specifieke aantal BHV’ers dat een organisatie nodig heeft, wordt niet wettelijk vastgelegd. Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de aard van de risico’s die ermee gepaard gaan. In kleinere organisaties kan de werkgever zelf optreden als BHV’er, maar er moet altijd een plan zijn voor de afwezigheid van de werkgever.

Aandachtspunten voor bedrijfshulpverlening

Het opzetten van een effectieve BHV-organisatie vereist aandacht voor detail en planning. Hier zijn enkele belangrijke aandachtspunten:

Herhalingscursussen voor BHV’ers: BHV’ers moeten regelmatig herhalingscursussen volgen om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Jaarlijkse bijscholing is een gangbare praktijk.

Spreiding van BHV’ers: Het is van vitaal belang om BHV’ers over verschillende afdelingen en locaties binnen de organisatie te verspreiden. Dit zorgt ervoor dat er altijd snel gereageerd kan worden, waar de noodsituatie zich ook voordoet.

Aanstelling van interne medewerkers: Overweeg om medewerkers met interne functies, zoals binnendienst, aan te stellen als BHV’ers. Zij kennen de werkomgeving goed en kunnen sneller reageren.

Vrijwillige betrokkenheid: Het is meestal het beste om werknemers vrijwillig de kans te geven om BHV’er te worden. Vrijwillige betrokkenheid leidt vaak tot meer toegewijde en gemotiveerde BHV’ers.

Beloning of vergoeding: Hoewel niet verplicht, kan het aanbieden van een jaarlijkse vergoeding of beloning voor BHV’ers hun motivatie verhogen en hun inzet voor bedrijfshulpverlening versterken.

Conclusie

Bedrijfshulpverlening is een integraal onderdeel van een veilige werkomgeving. Het draagt bij aan de bescherming van werknemers, bezoekers en klanten in geval van noodsituaties en voldoet aan wettelijke verplichtingen.
Door goed opgeleide BHV’ers aan te stellen, regelmatige herhalingscursussen te organiseren en aandacht te besteden aan de spreiding van BHV’ers binnen de organisatie, kunnen organisaties een veiligere en veerkrachtigere werkomgeving creëren.
Investeren in bedrijfshulpverlening is investeren in de veiligheid en het welzijn van iedereen die deel uitmaakt van de organisatie.