RI&E

RI&E

Verbeter de veiligheid van jouw bedrijf met een op maat gemaakte RI&E… Maak jouw werkomgeving veiliger en voldoe aan alle wettelijke verplichtingen met de professionele RI&E-diensten van Just4Safety. Onze deskundige consultants zorgen voor een grondige inventarisatie en evaluatie van risico’s binnen jouw bedrijf. We identificeren potentiële gevaren, evalueren risico’s en bieden praktische aanbevelingen om ze effectief aan te pakken. Met onze op maat gemaakte RI&E krijg je een duidelijk overzicht van de risico’s en ben je in staat proactieve maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen. Vertrouw op Just4Safety en investeer in een veilige werkomgeving waar jouw medewerkers beschermd zijn en risico’s tot een minimum worden beperkt.

Meest gestelde vragen over de RI&E

1. Wat is een RI&E en waarom is het belangrijk?
Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een procedure om risico’s op de werkplek te identificeren en te evalueren. Het is belangrijk omdat het werkgevers helpt te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid, en het zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers.

2. Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een RI&E?
De werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een RI&E. Dit omvat het identificeren van risico’s, het nemen van passende maatregelen en het opstellen van een actieplan. In sommige gevallen kan de werkgever externe deskundigen inschakelen om te helpen bij het uitvoeren van de RI&E.

3. Moet elke organisatie een RI&E uitvoeren?
Ja, in veel landen is het wettelijk verplicht voor organisaties om een RI&E uit te voeren. De specifieke wet- en regelgeving kunnen variëren, maar het doel is altijd om werknemers te beschermen en een veilige werkomgeving te waarborgen. Organisaties kunnen informatie raadplegen bij de relevante arbeidsinstanties om te bepalen of ze verplicht zijn een RI&E uit te voeren.

4. Hoe vaak moet een RI&E worden uitgevoerd?
Een RI&E moet regelmatig worden uitgevoerd, met name wanneer er wijzigingen zijn op de werkplek die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en veiligheid. Dit kan zijn bij introductie van nieuwe werkprocessen, veranderingen in de werkomgeving of na incidenten. Daarnaast wordt aanbevolen om de RI&E periodiek te herzien, bijvoorbeeld eens in de paar jaar, om ervoor te zorgen dat risico’s actueel worden beoordeeld.

5. Wat zijn de consequenties als een organisatie geen RI&E uitvoert?
Het niet uitvoeren van een RI&E kan leiden tot juridische en financiële gevolgen. Organisaties kunnen boetes of andere sancties krijgen van de arbeidsinspectie. Daarnaast kan het ontbreken van een RI&E leiden tot een verhoogd risico op arbeidsongevallen, gezondheidsproblemen bij werknemers en schade aan de reputatie van de organisatie.

6. Hoe kan ik een RI&E uitvoeren?
Het uitvoeren van een RI&E omvat het identificeren van risico’s, het beoordelen van de ernst en waarschijnlijkheid van deze risico’s, en het opstellen van een actieplan om deze risico’s te verminderen of te elimineren. Er zijn verschillende methoden en tools beschikbaar om een RI&E uit te voeren, waaronder het raadplegen van experts, het gebruik van checklists en het uitvoeren van werkplekinspecties. Het is raadzaam om relevante richtlijnen en bronnen van arbeidsinstanties te raadplegen voor gedetailleerde instructies en ondersteuning bij het uitvoeren van een RI&E.