Instructeur Eerste Hulp (Oranje Kruis)

Over de cursus

Deze cursus is bedoeld voor cursisten welke graag als (freelance-)instructeur zelfstandig een basisopleiding of herhaling Eerste Hulp willen verzorgen. Na het volgen van deze instructeurscursus bent u bevoegd voor het geven van de lessen:

 • Diploma Eerste Hulpverlener (Oranje Kruis)
 • Diploma BHV – Eerste Hulp (NIBHV)
 • Acute zorg (NIKTA)

Er is tevens de mogelijkheid om de vervolgcursussen als Instructeur Eerste Hulp bij ons te volgen om de volledige bevoegdheid tot het geven van BHV en Eerste hulpopleidingen te verkrijgen.

 • Instructeur Reanimatie BLS/PBLS (NRR)
 • Instructeur Eerste Hulp (Rode Kruis)
 • Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV)
 • Aantekening wandelletsel, sportletsels, kinderen, waterongevallen etc.

Cursus instructeur Eerste Hulp

Inschrijven

Instructeur Eerste Hulp (Oranje Kruis)
€ 2950,00
Available Tickets: 12

Kies het aantal plekken dat u wilt reserveren. U betaalt per persoon.

Het "Instructeur Eerste Hulp (Oranje Kruis)" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.
Datum
16-05-2024    |   26-09-2024
Tijd
9:30 - 16:30
Locatie
Trainingscentrum Helmond
Duur
11 Lesdagen + 2 examen dag

Vooropleiding
Als vooropleiding wordt verwacht dat u een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis of uitgebreide EHBO van het Rode Kruis kunt overleggen. 
Indien dit niet het geval is, kan een speciale basiscursus gericht op de instructeurscursus voorafgaand aan deze instructeurscursus bij ons worden gevolgd.

Cursisten met een medische achtergrond zoals een gediplomeerd arts of big-geregistreerd verpleegkundige hebben geen basisdiploma Eerste Hulp nodig om aan deze opleiding te mogen deelnemen. 
Het beheersen van de praktische handelingen behorende bij het diploma Eerste Hulpverlener van het Oranje Kruis is een pré. 
Het Oranje Kruis biedt voor deze cursus geen vrijstelling op basis van eerder verworven competenties.

Inbegrepen in de cursusprijs
Genoemde bedragen voor de genoemde cursus zijn inclusief:

 • Lesmaterialen t.b.v. de cursist
 • Gebruik van instructie- en eerste hulpmaterialen
 • Lunch, koffie- en thee arrangement, frisdranken
 • Inzet van een ervaren en gecertificeerde Oranje Kruis docent-instructeur
 • Éénmalig toelatingsexamen en didactisch examen van deze cursus.

Indeling van de cursus

De indeling van de cursus is als volgt ingedeeld

• Lesdag 1 t/m 5: Introductie, oefenen van competentievaardigheden, theoriekennis en reanimatievaardigheden.
Lesdagen: 16-05 / 22-05 / 23-05 / 05-06 / 06-06
• Examendagdeel 1: Theorie- en vaardighedenexamen Oranje Kruis (op locatie in Nieuwegein) op 08-06
• Lesdag 6 t/m 11: Didactiek lessen en voorbereiding examen. Lesdagen: 20-06 / 28-08 / 29-08 / 11-09 / 12-09 / 25-09
• Examendag 2: Didactiek examen Oranje Kruis op 26-09
(vanaf 6 cursisten op de leslocatie, <6 cursisten op locatie Oranje Kruis in Nieuwegein)
De lesdagen duren van 09:30 tot 16:30 uur met een lunchpauze van 45 minuten

Examen
Halverwege de cursus is er een vaardighedenexamen en de cursus wordt afgesloten met een didactiekexamen. Beide examens worden afgenomen door een examenteam vanuit het Oranje Kruis. Het toelatingsexamen zal altijd plaatsvinden in Nieuwegein bij Het Oranje Kruis. Het didactiek examen kan bij voldoende cursisten plaatsvinden in Helmond. Een cursist kan pas aan het didactisch gedeelte deelnemen nadat het toelatingsexamen op alle onderdelen positief is afgerond. 

Het toelatingsexamen bestaat uit:

 • Kennistoets (30 meerkeuzevragen)
 • 4 stations met een casus gericht op de praktijkvaardigheden

Het didactiekexamen bestaat uit:

 • Het verzorgen van een theorieles met praktijkvaardigheden  

Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist het Oranje Kruis diploma ‘Instructeur Eerste Hulp’. 
Tevens wordt de instructeur opgenomen in de database van het Oranje Kruis voor de instructeursbevoegdheid. 
Het diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en zal middels het bijwonen van nascholingsdagen verlengd moeten worden.
De instructeur zal zich na het behalen van het diploma moeten aansluiten bij een competentierayon om de geldigheid van het diploma te onderhouden middels het volgen van rayondagen en deskundigheid bevorderende avonden. Just4safety werkt hierin samen met Fire & Care. Fire & Care heeft een competentierayon van het Oranje Kruis.